Najnowsze wpisy

23 listopada 2020

Nowa broń w walce z koronawirusem – Biodezynfekcja

Nowa broń w walce z koronawirusem – Biodezynfekcja

Bakterie, grzyby, wirusy są wszędzie. Znajdują się na klamkach, przedmiotach codziennego użytku, a nawet w powietrzu. Niestety, większość z nich jest naprawdę niebezpieczna dla naszego zdrowia, dlatego, aby chronić siebie przed tym zagrożeniem należy przeprowadzać skuteczną dezynfekcję.

Wychodząc naprzeciw aktualnym potrzebom oferujemy BIO-dezynfekcję, która oparta jest na naturalnym i ekologicznym preparacie Bio ActiW. Już wcześniej wspominaliśmy o tej innowacyjnej technologii, ale z każdym dniem otrzymujemy nowe dane potwierdzające jej skuteczność. Chcielibyśmy podzielić się z Państwem artykułem, który dostaliśmy od współzałożyciela firmy Bio ActiW. Mgr inż. Mirosław Maziarek, w swoim artykule porównuje sposoby dezynfekcji oraz udowadnia, że najbardziej skuteczną jest ta poprzez zamgławianie.

Nowa broń w walce z koronawirusem – Mgr inż. Mirosław Maziarek

Dezynfekcja polega na zwalczaniu niewidzialnych drobnoustrojów chorobotwórczych (bakterii, grzybów, wirusów) z rąk, skóry, powierzchni przedmiotów użytkowych, ścian, podłogi itp, oraz z powietrza. W związku z pandemią koronowirusa nastąpiło całkowicie inne spojrzenie na dezynfekcję. Nie jest to już coś, co wymagają inspekcje sanitarne, HACCP czy systemy jakości. W tej chwili odpowiednia dezynfekcja staje się podstawą prowadzenia każdej działalności.
BIOAREZOL
Cząstki biologiczne zawieszone w powietrzu nazywamy bioaerozolem. Powietrze jest fazą rozpraszającą, natomiast fazą rozproszoną jest materiał biologiczny zazwyczaj o średnicy 0,001-100 μm, który może zawierać żywe lub martwe komórki drobnoustrojów lub cząstki biologiczne niezdolne do życia. Wśród cząstek biologicznych występujących w bioaerozolach można wyróżnić bakterie (komórki wegetatywne i endospory), wirusy, grzyby (fragmenty grzybni i zarodniki), pierwotniaki oraz wytwarzane przez nie różne substancje (np. endotoksyny, enterotoksyny, enzymy, mykotoksyny), a także pyłki roślinne. Cząstki o średnicy od 1,0 do 5,0 μm zwykle długo pozostają zawieszone w powietrzu i mogą być przenoszone na duże odległości, natomiast cząstki większe szybko osadzają się na różnych powierzchniach. Najliczniej reprezentowaną grupą czynników chorobotwórczych przenoszonych drogą powietrzno-pyłową lub powietrzno-kropelkową są wirusy (Lewandowski R, Jóźwik P., 2017).
W pierwszych fazach rozprzestrzeniania się pandemii COVID – 19 najwięcej uwagi zwracano na dezynfekcję rąk i powierzchni jako źródło infekcji koronawirusem. Wiele badań naukowych wykazało bowiem, że wirus może przeżywać na różnych powierzchniach od kilku do kilkunastu dni.
Z biegiem czasu zaczęły pojawiać się informacje naukowe, że SARS CoV – 2 (wirus powodujący COVID -19) może przebywać do kilku godzin w powietrzu i zakażenie może dochodzić drogą kropelkową. Min. Uniwersytet w Tokyo (Japonia) przeprowadził w marcu 2020 roku eksperyment z użyciem laseru i wysokiej rozdzielczości kamery, które są w stanie wychwycić krople wielkości 0,1 mikrometra. Tak małe krople mogą unosić się w powietrzu przez długi okres czasu, stając się źródłem infekcji, gdyż mogą zawierać dużą ilość wirusów https://www.youtube.com/watch?v=H2azcn7MqOU .
W lipcu 2020 roku WHO podało wyniki badań, które wskazały, że wirusy znajdujące się w zawieszonych w powietrzu cząsteczkach powyżej 5 μ (mikronów) szybko osadzają się na różnych powierzchniach, natomiast SARS CoV – 2 znajdujący się w bardzo małych cząstkach o średnicy do 5,0 μ może być zawieszony w powietrzu do 19 godzin i może być przenoszony na duże odległości.
Na podstawie powyższych badań wynika, że skuteczną metodą dezynfekcji pomieszczeń powinna być dezynfekcja powierzchni wraz z dezynfekcją powietrza. Dodatkowo za takim sposobem odkażania przemawiają inne wyniki badań (Park et al. 2007) i (Moorman et al. 2017). które wykazały, że zamgławianie jest znacznie bardziej skuteczne w eliminowaniu wirusów z powierzchni niż przecieranie ściereczką ze środkiem biobójczym.
PRZEGLĄD TECHNOLOGII DO DEZYNFEKCJI POWIETRZA
Do dezynfekcji samego powietrza można zastosować dwie fizyczne metody: Lampy UV lub zimną plazmę.
Dezynfekcja powietrza za pomocą lamp UV-C
Promieniowanie UV są to bogate w energie promienie elektromagnetyczne. Promieniowanie UV w szerokim przedziale widma skutecznie zabija bakterie i wirusy niszcząc wiązania, które trzymają ich DNA, lub RNA w całości. Promieniowanie to, obecne w świetle słonecznym, nie dociera jednak do Ziemi, bo pochłania je nasza atmosfera.
Do dezynfekcji powietrza wykorzystuje się szeroki zakres UV-C (200-280 nm). Promieniowanie UV-C nieodwracalnie dezaktywuje bakterie, wirusy, pleśnie, grzyby oraz wszelkie inne drobnoustroje gdy tylko powyższe znajdują się w zasięgu promieni emitowanych przez lampy bezpośredniego działania i w komorze dezynfekcyjnej w przypadku lamp przepływowych z wymuszonym obiegiem powietrza. W przypadku dezynfekcji powierzchni, promieniowanie UV-C jest skuteczne tylko na te części, które są poddane naświetleniu.
Promieniowanie, to jest szkodliwe nie tylko dla drobnoustrojów, ale i człowieka. Może wywoływać choćby choroby skóry i oczu, dlatego stosuje się je tylko, gdy w pomieszczeniu nikogo nie ma, lub stosuje się lampy przepływowe z wymuszonym obiegiem powietrza. Ubiegłoroczne badania naukowe z Columbia University Irving Medical Center, opublikowane w „Scientific Reports”, podają, że niewielka dawka promieniowania YV-C nie stwarza zagrożenia dla ludzi i można by dezynfekować miejsca, w których przebywają ludzie. Badania te muszą zostać jednak być potwierdzone.
W biurach lamy UV-C zaleca się stosować do dezynfekcji instalacji wentylacyjnych w celu ograniczenia przenoszenia się drobnoustrojów pomiędzy pomieszczeniami.

Dezynfekcja powietrza za pomocą zimnej plazmy
Plazma to zjonizowana materia o stanie skupienia przypominającym gaz, w którym znaczna część cząstek jest naładowana elektrycznie. Plazma jest bardzo często określana mianem „czwartego stanu skupienia materii”. Właściwości sterylizujące plazmy są określone przez reakcje pomiędzy tlenem, azotem, a także parą wodną, w wyniku czego tworzą się reaktywne formy tlenu i azotu (np. nadtlenek wodoru, rodniki OH, OH2 , NO tlen singletowy, ozon, kwas peroksoazotowy, aniony ponadtlenkowe), o bardzo silnym działaniu dezaktywującym mikroorganizmy wraz z ich formami przetrwalnymi (Basaran P., Basaran-Akgul N., Oksuz L. 2008), (Wang C. H., Wu Y., Li G. F.: 2008). Coraz większa liczba firm oferuje urządzenia do wytwarzania zimnej plazmy w celu dezynfekcji powietrza. Plazma podobnie jak promieniowanie UV-C jest szkodliwa dla człowieka. Zimną plazmę można zastosować tylko do dezynfekcji powietrza, podobnie jak promieniowanie UV-C.

PRZEGLĄD METOD DEZYNFEKCJI POWIETRZA I POWIERZCHNI
Do dezynfekcji powietrza wraz z powierzchnią można głównie zastosować: ozonowanie, nadtlenek wodoru, dwutlenek chloru oraz nową substancję aktywną: kwas podchlorawy.
Ozonowanie
Ozon, jako naturalny składnik atmosfery powstaje w stratosferze na wysokości około 30 km, jako wynik działania promieni ultrafioletowych na tlen. Ozon powstaje również podczas wyładowań atmosferycznych. Ozon zbudowany jest z trzech atomów tlenu. Ozon jest bardzo nietrwały, okres jego połowicznego rozpadu w powietrzu wynosi 20-50 minut. Ozon rozpada się do tlenu cząsteczkowego O2 oraz tlen jednoatomowy (O), który jest bardzo silnym utleniaczem. Ozon można wytwarzać na miejscu z generatorów ozonu, w których następują ciche wyładowania elektryczne. Ozon w takich urządzeniach powstaje z otaczającego powietrza lub z czystego tlenu. Po utlenianiu zanieczyszczeń ozon przekształca się w zwykły tlen nie powodując produktów ubocznych. Ozon jest bardzo skutecznym środkiem biobójczym. Nieodwracalnie dezaktywuje bakterie, wirusy, pleśnie, grzyby oraz wszelkie inne drobnoustroje znajdujące się w powietrzu oraz na każdej powierzchni gdzie dosięgnie ten gaz.
Ozon jest bardzo skuteczny w dezynfekcji powietrza oraz powierzchni pod warunkiem odpowiedniego poziomu ozonu w powietrzu. Przy niskim stężeniu ozonu w powietrzu jego działanie jest mało skuteczne. W celu skutecznej i szybkiej dezynfekcji wymagane jest około 2,0-5,0 ppm ozonu w powietrzu (L.Stanifort: 2014). Powinno się używać mierników poziomu ozonu w celu kontrolowania zawartości tego gazu w powietrzu. Zbyt niski poziom jest mało
skuteczny, natomiast zbyt wysoki poziom ozonu w powietrzu wykazuje bardzo reaktywny i korozyjny. Poza tym w pomieszczeniu przez wiele godzin lub nawet dni pozostaje ostry zapach ozonu.
Przy dezynfekcji pomieszczeń ozonem należy zachować dużą ostrożność ze względu na dużą szkodliwość tego gazu na człowieka. Zaleca się, aby dezynfekcję za pomocą ozonu postępować zgodnie z opinią Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – Państwowego Zakładu Higieny dotyczącą dezynfekcji pomieszczeń biurowych poprzez ozonowanie, a także skuteczności powyższej metody w zwalczaniu SARS-CoV-2 z dnia 02.04.2020. Opinię tą można znaleźć na stronie Państwowej Inspekcji Sanitarnej. Podstawowe wytyczne tej opinii dotyczą zakazu przebywania ludzi i zwierząt w ozonowanym pomieszczeniu, należy z niego także usunąć rośliny. Po zabiegu ozonowania należy dokładnie wywietrzyć pomieszczenie i najlepiej nie wchodzić do takiego pomieszczenia przez 4 godziny.
Nadtlenek wodoru (najczęściej stabilizowany jonami srebra)
Jest to nieorganiczny związek chemiczny z grupy nadtlenków. Jego roztwór jest nam znany jako woda utleniona. Ma silne działanie utleniające. Ciekły nadtlenek wodoru w postaci stężonej jest związkiem niestabilnym, dlatego często produkty na bazie nadtlenku wodoru są wzbogacane w jony srebra w celu jego stabilizacji. Nadtlenek wodoru jest bardzo skuteczny w zwalczaniu bakterii, wirusów, grzybów. Nadtlenek wodoru jako substancja aktywna została zaakceptowana w tym roku w USA przez Agencję Ochrony Środowiska (EPA) jako skuteczny środek przeciw ludzkiemu koronawirusowi. Dezynfekcję nadtlenkiem wodoru powietrza wraz z dezynfekcją powierzchni odbywa się poprzez zamgławianie. Zaleca się stosowanie tak zwanej suchej mgły – średnica kropel poniżej 10 mikronów. W zależności od produktu i jego stężenia różny może być czas potrzebny do skutecznej dezynfekcji. Należy pamiętać, że nadtlenek wodoru jest szkodliwy dla człowieka, zwłaszcza na oczy. W związku z tym należy przestrzegać zasad bezpieczeństwa podczas zamgławiania jak i w czasie wentylacji. Zasady te powinny być podobne do stosowania ozonowania. Nadtlenek wodoru jest dopuszczony tylko do profesjonalnego zastosowania, gdyż istnieje ryzyko poparzenia podczas przygotowania roztworu.
Dwutlenek chloru (Ditlenek chloru)
W warunkach normalnych substancja ta jest zielonym gazem o zapachu przypominającym chlor. Jest rodnikiem i silnym utleniaczem. Badania mechanizmu aktywności dezynfekcyjnej dwutlenku chloru wykazują dwa rodzaje odziaływań: W pierwszym przypadku wykazano, iż ClO2 może reagować z niektórymi wolnymi aminokwasami (cysteina, tyrozyna, tryptofan oraz teoretycznie z niektórymi cząsteczkami RNA (np. wirusa polio). W związku z tym ClO2 ma silne własności wirusobójcze. Drugi typ mechanizmu powoduje spowolnienie, a nawet uniemożliwienie syntezy protein, czy to perforacji błon komórkowych. Reaktywność ClO2 względem cząsteczek protein i lipidów, prowadzi do zniszczenia błony komórkowej mikroorganizmów. Dwutlenek chloru wykazuje biobójcze działanie w niższym stężeniu aktywnego chloru w stosunku do podchlorynu sodu czy samego chloru. Dwutlenek chloru jako substancja aktywna została zaakceptowana w tym roku w USA przez Agencję Ochrony Środowiska (EPA) jako skuteczny środek przeciw ludzkiemu koronawirusowi.
Substancja ta (podobnie jak chlor i ozon) to biocyd utleniający. Jest rodnikiem i silnym utleniaczem. Oznacza to, że dwutlenek chloru zabija mikroorganizmy poprzez zakłócenie procesu transportu składników odżywczych przez ich ściany komórkowe a nie przez zakłócenie procesów metabolicznych. Stabilizowany dwutlenek chloru to ClO2 w roztworze wodnym, a dodatek kwasu aktywuje ten środek odkażający.
Dwutlenek chloru jest bardzo niestabilny i jest najczęściej produkowany na miejscu. Znajdują się jednak na rynku produkty z ustabilizowaną formą (dwa składniki mieszane na miejscu). Środek ten jest zarejestrowany tylko do profesjonalnego zastosowania ze względu na silnie parzące działanie środka. Wymagane są specjalne środki ostrożności. Dwutlenek chloru w stężeniu stosowanym do dezynfekcji jest znacznie mniej szkodliwy dla ludzi w stosunku do nadtlenku wodoru czy ozonu. Najwyższe Dopuszczalne Stężenie ClO2 wynosi 0,3 mg/1 m3.
Kwas podchlorawy (elektrolizowana woda/ECA)
W związku z tym, że najprawdopodobniej na wiele lat będziemy musieli się zaprzyjaźnić się z dezynfekcją, powinniśmy wybierać takie rozwiązania, które są przede wszystkim skuteczne w zwalczaniu szkodliwych mikroorganizmów. Bardzo ważnym jest jednak także aby rozwiązania te nie miały negatywnego wpływu na ludzi, zwierzęta jak i na środowisko naturalne. Okazuje się, że istnieje taka substancja jak Hypochlorous acid (Kwas podchlorawy), która skutecznie zwalcza wirusy, bakterie i grzyby. Substancja ta jest naturalnie wytwarzana przez organizm ludzi i zwierząt.
Kwas podchlorawy posiada ekstremalnie wysoką biozgodność, wynikającą z naturalnego udziału tej substancji w procesie nieswoistej odporności organizmu – jest to swego rodzaju pierwsza linia obrony, która zapobiega wtargnięciu drobnoustrojom do organizmu. Ciekawostką jest fakt, że kwas podchlorawy wytwarzany jest przez neutrofile (białe ciałka krwi) w wyniku reakcji na urazy oraz zakażenie (Fot. 1). Wykorzystywany jest przez organizm do zwalczania stanów zapalnych i infekcji chorobowych. Kwas podchlorawy jest ważnym składnikiem naszego systemu odpornościowego. Dezynfekcję kwasem podchlorawym powietrza wraz z powierzchnią odbywa się poprzez zamgławianie. Zaleca się stosowanie tak zwanej suchej mgły – średnica kropel poniżej 10 mikronów. Kwas podchlorawy stosowany w zamgławianiu jest, z wszystkich omawianych w tym artykule, najmniej szkodliwy dla ludzi. W lutym 2020 roku Narodowy Instytut Zdrowia Chin dopuścił kwas podchlorawy jako jedyną substancję do kontaktu z błonami śluzowymi. W przypadku dezynfekcji kwasem podchlorawym również nie zaleca się przebywania w pomieszczeniu, ale można tam przebywać, gdyż nie zostaje przekraczane Najwyższe Dopuszczalne Stężenie Cl2 wynosi 0,7 mg/1 m3. Nie ma negatywnego wpływu na zdrowie człowieka.

BIO ACTIW – POLSKI SRODEK NA BAZIE KWASU PODCHLORAWEGO
Kilka lat temu pojawiły się na świecie pierwsze produkty na bazie ustabilizowanego kwasu podchlorawego. Do grona kilkunastu firm, które opracowały technologię produkcji stabilnego kwasu podchlorawego dołączyła w 2020 roku polska firma Bio actiw sp. z o.o., która zarejestrowała produkt biobójczy: Bio ActiW 500 na bazie ultraczystego kwasu podchlorawego. Środek ten ma lekko kwaśne pH, zbliżone do pH kwasu pomidorowego. Produkt jest dopuszczony do powszechnego stosowania, w tym do dezynfekcji powierzchni, dezynfekcji wody do picia oraz dezynfekcji owoców i warzyw.
BEZPIECZNY DLA LUDZI I ŚRODOWISKA
-Bio ActiW 500 posiada Świadectwo Jakości Zdrowotnej (P-BŻ-6071-06/20/G) wydany przez Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego zaświadczający, że produkt o zadeklarowanym przez producenta składzie, przeznaczeniu i sposobie użycia nie stanowi zagrożenia dla zdrowia człowieka
– Bio ActiW 500 posiada Atest Higieniczny (B-BK-60210-0825/20) wydany przez Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego zaświadczający, że produkt nadaje się do dezynfekcji wody przeznaczonej do picia dla ludzi i zwierząt.
– Przeprowadzone badanie dermatologiczne na grupie 25 ochotników nie wykazało wystąpienia alergii na którykolwiek ze składników badanego produktu. Potwierdza to, że środek jest dobrze tolerowany przez skórę i nie wykazuje właściwości drażniących, ani uczulających. Produkt może zostać sklasyfikowany jako NIEDRAŻNIĄCY. Badania przeprowadzono na 60% roztworze produktu Bio ActiW 500, który zawierał 0,03% (300 ppm) substancji aktywnej. Badania przeprowadzone w specjalistycznym laboratorium metodą h-RIPT
SKUTECZNOŚĆ POTWIERDZONA BADANIAMI
Bio ActiW 500 wykazuje działanie bakteriobójcze, grzybobójcze i drożdżakobójcze na podstawie numeru zezwolenia: 7777/19 oraz na podstawie wyników badań laboratoryjnych.
Działanie wirusobójcze potwierdzone na podstawie wyników badań laboratoryjnych wykonanych we wrześniu 2020 roku nad skutecznością produktu wobec szczepów wirusów: Poliovirus type 1, LSc 2ab, Murine norovirus, Adenovirus type 5, Vaccinia virus strain Elstree (wirus testowy wobec koronawirusa: SARS CoV-2): Badania wykazały bardzo dużą skuteczność w zwalczaniu wirusów: (redukcja aż 99,99999% = 7,0 log) w czasie 15 minut, przy stężeniu substancji czynnej: 0,02% (200 ppm), jest to 40% roztwór produktu Bio ActiW 500. Badania wykonane według normy PN-EN 14476+A2:2019-08.
ZWALCZA KORONAWIRUSA PRZEZ ZAMGŁAWIANIE
Bio ActiW i BioMedAqua jako jedne z pierwszych firm na świecie zleciły badania, które miały sprawdzić czy kwas podchlorawy jest w stanie zwalczać koronawirusa poprzez zamgławianie – w krótkim czasie i w warunkach bezpiecznych dla człowieka. Badania produktu Bio ActiW 500 zostały wykonane we wrześniu 2020 roku w Państwowym Instytucie Badawczym – PIWet w Puławach. Instytut zbadał działanie wirusobójcze poprzez zamgławianie kabiny dezynfekcyjnej 40% roztworem produktu Bio ActiW 500 (stężenie substancji czynnej: 0,02% (200 ppm)). W kabinie znajdowała się maska chirurgiczna z naniesionym koronawirusem zwierzęcym (PEDV). Cały proces trwał 60 sekund: 10 sekund zamgławianie + 50 sekund pozostawienie maski w kabinie. W takich warunkach zamgławiania maksymalny poziom chloru w kabinie dezynfekcyjnej nie przekraczał Najwyższego Dopuszczalnego Stężenia (NDS) chloru, które wynosi 0,7 mg/1m3 powietrza. Takie stężenie chloru jest nieszkodliwe dla ludzi – zgodnie z Rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Socjalnej Ministra Pracy z dnia 12 czerwca 2018 roku. Badania wykazały, że nawet w tak krótkim czasie i w stężeniu bezpiecznym dla ludzi produkt wykazuje częściowe działanie wirusobójcze: redukcja miana wirusów na poziomie : 1,0-1,2 log = 90-92%).

DEZYNFEKCJA ZA POMOCĄ ZAMGŁAWIANIA
Aby dezynfekcja poprzez zamgławianie była skuteczna, musi być wykonana za pomocą urządzeń, które wytwarzają odpowiedniej wielkości krople (poniżej 10 mikronów). Mogą to być urządzenia ultradźwiękowe, które tworzą tzw. suchą mgłę. Nie powoduje ona zawilgocenia powierzchni, gdyż tak małe krople nie przylegają do powierzchni, ale się od niej odbijają. Dzięki takiemu zjawisku dezynfekcja powietrza i powierzchni za pomocą suchej mgły jest bardzo skuteczna, ponieważ kwas podchlorawy z produktu Bio ActiW 500 unosi się długo w powietrzu i dociera do każdego miejsca w pomieszczeniu. Potwierdzają to badania laboratoryjne wykonane według normy EN 17272 (dezynfekcja poprzez zamgławianie), gdzie skuteczność w zwalczaniu bakterii (Gronkowiec złocisty) wyniosła 6,0 log = 99,9999%. Aby dezynfekcja poprzez zamgławianie była skuteczna, musi być wytworzona odpowiednia ilość mgły w pomieszczeniu. W powyższych badaniach, gdzie była bardzo duża redukcja bakterii, podane było 0,5 litra roztworu Bio ActiW 500 na 10 m². Taka ilość środka zalecana jest w przypadku odkażenia obiektów po stwierdzeniu wystąpieniu SARS CoV-2.
W pozostałych przypadkach, gdzie wymagana jest cykliczna, prewencyjna dezynfekcja, zalecane jest użycie takiej ilości cieczy, jaka była użyta podczas badań w Państwowym Instytucie badawczym PIWet – czyli na każde 10 m². pomieszczenia wymagane jest wytworzenie mgły z około 0,25 litra roztworu Bio ActiW 500. Stosując taka dawkę Najwyższe Dopuszczalne Stężenie (NDS) chloru w powietrzu, które wynosi 0,7 mg/1m³ nie zostaje przekroczone (Fot. 1). Co ważne, zgodnie z Rozporządzeniem z 12 czerwca 2018 roku, przy takiej ilości chloru można przebywać w pomieszczeniu bez negatywnego wpływu na zdrowie. Ważnym jest aby podczas aplikacji środka i godzinę po zakończeniu zamgławiania, pomieszczenie było zamknięte. Następnie należy je przewietrzyć.

Przegląd metod dezynfekcji powietrza i powierzchni  Mgr inż. Mirosław Maziarek

 

Blog
About mceramic